Kako ustvariti drsenje tabel iz oznake Div z uporabo CSS brez oznake tabele

Kako uporabiti lastnost 'display' za predstavitev tabele?

Spodnja tabela prikazuje razmerje med oznako ' table ' in ustrezno podprto lastnostjo CSS, ki predstavlja isti element. Torej, ko ustvarjate tabelo, je vse, kar morate storiti, namesto oznake HTML ' table ' uporabiti le oznako ' div ' in dodati ustrezen CSS za prikaz tabele.

<tabela> {display:table}
<tr> {display: table-row}
<thead> {display: table-header-group}
<tbody> {display: table-row-group}
<tfoot> {display: table-footer-group}
<col> {prikaz: tabela-stolpec}
<colgroup> {display: table-column-group}
<td>, <th> {prikaz: tabela-celica}
<napis> {display: table-caption}

1. korak: Ustvarite Master Div za tabelo

HTML

<div class="d-tbl"></div>

CSS

.d-tbl { 
  width: 100%; 
  display: table; 
  border-collapse: collapse; 
}

3. korak: Ustvarite napis tabele, glavo, telo, nogo

HTML

<div class="d-tbl"> 
  <div class="d-tbl-head"></div> 
  <div class="d-tbl-body">/div> 
  <div class="d-tbl-foot"></div> 
</div>

CSS

.d-tbl-caption{ 
  display: table-caption; 
  text-align: center; 
  font-weight: bold; 
} 
.d-tbl-head, 
.d-tbl-foot { 
  display: table-header-group; 
  background-color: white; 
} 
.d-tbl-body { 
  display: table-row-group; 
}

3. korak: Ustvarite vrstice tabele, celico, celico glave, celico noge

HTML

<div class="d-tbl"> 
  <div class="d-tbl-head"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 4</div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="d-tbl-body"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 4</div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="d-tbl-foot"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 4</div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

CSS

.d-tbl-row { 
  display: table-row; 
} 
.d-tbl-cell { 
  display: table-cell; 
  padding: 5px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
} 
.d-tbl-head-cell, 
.d-tbl-foot-cell { 
  font-weight: bold; 
}

Rezultat

css div v tabelo

4. korak: tabeli dodajte drsni trak

HTML

<div class="p_fix_table"> 
  <div class="d-tbl"> 
    <div class="d-tbl-head" id="d-tbl-fix-head"></div> 
    <div class="d-tbl-body" id="d-tbl-fix-body" onscroll="tblFixScroll('d-tbl-fix-head', 'd-tbl-fix-body')"></div> 
  </div> 
</div>

CSS

.p_fix_table { 
  width: 100%; 
  max-height: 250px; 
  overflow: hidden; 
} 
.p_fix_table .d-tbl { 
  display: flex; 
  flex-direction: column; 
  flex: 1 1 auto; 
  width: 100%; 
  max-height: 250px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
  border-collapse: collapse; 
  overflow: hidden; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head { 
  flex: 1 0 auto; 
  display: block; 
  overflow-x: hidden; 
  overflow-y: scroll; 
  scrollbar-base-color: #dee2e6; 
  scrollbar-face-color: #dee2e6; 
  scrollbar-highlight-color: #dee2e6; 
  scrollbar-track-color: #dee2e6; 
  scrollbar-arrow-color: #dee2e6; 
  scrollbar-shadow-color: #dee2e6; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head::-webkit-scrollbar { 
  display: block; 
  background-color: transparent; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head::-webkit-scrollbar-track { 
  background-color: transparent; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-body { 
  display: block; 
  overflow: scroll; 
  max-height: 220px; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-body:nth-child(3) { 
  display: none; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-cell, 
.p_fix_table .d-tbl-head-cell { 
  width: 170px; 
  min-width: 170px; 
  padding: 5px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-row .d-tbl-cell:first-child, 
.p_fix_table .d-tbl-row .d-tbl-head-cell:first-child { 
  position: sticky; 
  left:0; 
  background: white; 
  z-index: 1; 
}

JS

function tblFixScroll(thead_id, tbody_id) { 
  let thead = document.getElementById(thead_id); 
  let tbodyScroll = document.getElementById(tbody_id).scrollLeft; 
  thead.scrollLeft = tbodyScroll; 
  //document.getElementById("frozen").scrollLeft = 0; 
}