როგორ შევქმნათ ცხრილები Scroll Div Tag-დან CSS-ის გამოყენებით ცხრილის ტეგის გარეშე

როგორ გამოვიყენოთ 'display' თვისება ცხრილის წარმოსადგენად?

ქვემოთ მოცემული ცხრილი გაძლევთ კავშირს " ცხრილის " ტეგსა და შესაბამის მხარდაჭერილ CSS თვისებას შორის, რომელიც წარმოადგენს იმავე ელემენტს. ასე რომ, ცხრილის შექმნისას ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის, HTML ' table ' ტეგის ნაცვლად, უბრალოდ გამოიყენოთ ' div ' tag და დაამატოთ შესაბამისი CSS ცხრილის საჩვენებლად.

<მაგიდა> {ჩვენება: მაგიდა}
<tr> {ჩვენება: ცხრილის მწკრივი}
<თავი> {ჩვენება: ცხრილი-სათაური-ჯგუფი}
<tbody> {ჩვენება: ცხრილი-სტრიქონი-ჯგუფი}
<tfoot> {ჩვენება: table-footer-group}
<col> {ჩვენება: ცხრილი-სვეტი}
<კოლჯგუფი> {ჩვენება: ცხრილი-სვეტი-ჯგუფი}
<td>, <th> {ჩვენება: ცხრილის უჯრედი}
<წარწერა> {ჩვენება: ცხრილის წარწერა}

ნაბიჯი 1: შექმენით Master Div მაგიდისთვის

HTML

<div class="d-tbl"></div>

CSS

.d-tbl { 
  width: 100%; 
  display: table; 
  border-collapse: collapse; 
}

ნაბიჯი 3: შექმენით ცხრილის წარწერა, სათაური, ტექსტი, ქვედა კოლონტიტული

HTML

<div class="d-tbl"> 
  <div class="d-tbl-head"></div> 
  <div class="d-tbl-body">/div> 
  <div class="d-tbl-foot"></div> 
</div>

CSS

.d-tbl-caption{ 
  display: table-caption; 
  text-align: center; 
  font-weight: bold; 
} 
.d-tbl-head, 
.d-tbl-foot { 
  display: table-header-group; 
  background-color: white; 
} 
.d-tbl-body { 
  display: table-row-group; 
}

ნაბიჯი 3: შექმენით ცხრილის რიგები, უჯრედი, სათავე უჯრედი, ქვედა უჯრედი

HTML

<div class="d-tbl"> 
  <div class="d-tbl-head"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-cell">Header 4</div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="d-tbl-body"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell">Column 4</div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="d-tbl-foot"> 
    <div class="d-tbl-row"> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 1</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 2</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 3</div> 
      <div class="d-tbl-cell d-tbl-head-foot">Footer 4</div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

CSS

.d-tbl-row { 
  display: table-row; 
} 
.d-tbl-cell { 
  display: table-cell; 
  padding: 5px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
} 
.d-tbl-head-cell, 
.d-tbl-foot-cell { 
  font-weight: bold; 
}

შედეგი

css div მაგიდაზე

ნაბიჯი 4: დაამატეთ გადახვევის ზოლი მაგიდას

HTML

<div class="p_fix_table"> 
  <div class="d-tbl"> 
    <div class="d-tbl-head" id="d-tbl-fix-head"></div> 
    <div class="d-tbl-body" id="d-tbl-fix-body" onscroll="tblFixScroll('d-tbl-fix-head', 'd-tbl-fix-body')"></div> 
  </div> 
</div>

CSS

.p_fix_table { 
  width: 100%; 
  max-height: 250px; 
  overflow: hidden; 
} 
.p_fix_table .d-tbl { 
  display: flex; 
  flex-direction: column; 
  flex: 1 1 auto; 
  width: 100%; 
  max-height: 250px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
  border-collapse: collapse; 
  overflow: hidden; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head { 
  flex: 1 0 auto; 
  display: block; 
  overflow-x: hidden; 
  overflow-y: scroll; 
  scrollbar-base-color: #dee2e6; 
  scrollbar-face-color: #dee2e6; 
  scrollbar-highlight-color: #dee2e6; 
  scrollbar-track-color: #dee2e6; 
  scrollbar-arrow-color: #dee2e6; 
  scrollbar-shadow-color: #dee2e6; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head::-webkit-scrollbar { 
  display: block; 
  background-color: transparent; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-head::-webkit-scrollbar-track { 
  background-color: transparent; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-body { 
  display: block; 
  overflow: scroll; 
  max-height: 220px; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-body:nth-child(3) { 
  display: none; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-cell, 
.p_fix_table .d-tbl-head-cell { 
  width: 170px; 
  min-width: 170px; 
  padding: 5px; 
  border: 1px solid #dee2e6; 
} 
.p_fix_table .d-tbl-row .d-tbl-cell:first-child, 
.p_fix_table .d-tbl-row .d-tbl-head-cell:first-child { 
  position: sticky; 
  left:0; 
  background: white; 
  z-index: 1; 
}

JS

function tblFixScroll(thead_id, tbody_id) { 
  let thead = document.getElementById(thead_id); 
  let tbodyScroll = document.getElementById(tbody_id).scrollLeft; 
  thead.scrollLeft = tbodyScroll; 
  //document.getElementById("frozen").scrollLeft = 0; 
}