Hadoop vs Spark: Big Data technologie przetwarzania

W artykule „ Big Data Technologie przetwarzania: Hadoop i Spark ” szczegółowo zbadamy dwie popularne i wydajne technologie przetwarzania big data: Hadoop i Spark.

Oto obszerny przegląd każdej technologii wraz z przykładami ilustrującymi ich działanie.

 

Hadoop

Hadoop jest zbudowany na modelu rozproszonego przetwarzania danych o nazwie MapReduce. Dzieli zadania przetwarzania na mniejsze części i rozdziela je na wiele węzłów w sieci. Każdy węzeł przetwarza swoją część danych, a następnie przesyła wyniki z powrotem do węzła głównego w celu ostatecznej agregacji. Poprawia to szybkość przetwarzania danych i skalowalność systemu.

Przykład: Rozważmy duży zbiór danych zawierający informacje o transakcjach finansowych. Korzystając z Hadoop, możemy podzielić zbiór danych na mniejsze fragmenty i rozesłać je do węzłów przetwarzających. Każdy węzeł przetwarzający oblicza całkowitą kwotę pieniędzy w swojej porcji danych. Wyniki z każdego węzła są następnie wysyłane z powrotem do węzła głównego, gdzie są łączone w celu wygenerowania ostatecznej sumy z całego zestawu danych.

 

Spark

Spark zapewnia interaktywne środowisko przetwarzania danych w czasie rzeczywistym z możliwością szybkiego przetwarzania danych. Wykorzystuje koncepcję Resilient Distributed Datasets(RDD), które są niezmiennymi i rozproszonymi zbiorami obiektów do przetwarzania danych w wielu węzłach w sieci. RDD umożliwiają równoległe przetwarzanie danych i samoodzyskiwanie w przypadku awarii.

Przykład: Rozważmy scenariusz, w którym musimy przeanalizować dane z czujników IoT, aby przewidzieć warunki pogodowe. Za pomocą platformy Spark możemy tworzyć RDD z danych z czujników oraz stosować transformacje i operacje na RDD w celu obliczania wskaźników pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie. Obliczenia te są wykonywane równolegle na różnych węzłach przetwarzania, przyspieszając obliczenia i umożliwiając przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

 

Zarówno Hadoop Spark, jak i Spark zapewniają wydajne środki przetwarzania big data. Wybór między tymi dwiema technologiami zależy od konkretnych wymagań projektu i rodzaju zadań związanych z przetwarzaniem danych.