Różnice pomiędzy Stack i Queue w strukturach danych

Zamówienie dostępu

Stack: Zgodny z modelem „ostatnie weszło, pierwsze wyszło”(LIFO), co oznacza, że ​​ostatni dodany element jest pierwszym, który zostanie usunięty.

Queue: Zgodny z modelem „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO), co oznacza, że ​​pierwszy dodany element jest pierwszym, który zostanie usunięty.

Główne Operacje

Stack: Wykonuje dwie główne operacje- push dodanie elementu na górę(lub najwyższą) stack i pop usunięcie elementu na górze stack.

Queue: Wykonuje dwie główne operacje- enqueue dodanie elementu na końcu queue i dequeue usunięcie elementu z przodu queue.

Typowe zastosowania

Stack: Często używane w sytuacjach takich jak zarządzanie wywołaniami funkcji(Call Stack) w JavaScript, zarządzanie historią przeglądarki, sprawdzanie składni i algorytmy wymagające rekurencji.

Queue: Powszechnie stosowane w przetwarzaniu zadań na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, np. przetwarzaniu danych w kolejce w aplikacjach w chmurze, zarządzaniu zadaniami oczekującymi na wykonanie w systemach oraz w algorytmach związanych z przeszukiwaniem wszerz.

Struktura danych

Stack: Łatwa implementacja przy użyciu tablicy lub połączonej listy.

Queue: Można to również zaimplementować przy użyciu tablicy lub połączonej listy.

Przykłady ze świata rzeczywistego

Stack: Przykładem z życia wziętego jest układanie płyt CD lub DVD w miejscu, z którego stack można wyjąć płytę lub umieścić ją jedynie na górze stack.

Queue: Przykładem z życia wziętego jest kolejka do kasy w sklepie, gdzie jako pierwsza zostaje obsłużona osoba, która przyjdzie pierwsza.

Podsumowując, główna różnica między Stack nimi Queue polega na kolejności dostępu, podstawowych operacjach i typowych zastosowaniach. Stack działa zgodnie z zasadą „ostatnie weszło, pierwsze wyszło”(LIFO), natomiast Queue zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO). Obydwa mają swoje odrębne przypadki użycia i zastosowania w programowaniu i życiu codziennym.