లో హ్యాండ్లింగ్ లోపం Express.js: ప్రభావవంతమైన వ్యూహాలు మరియు ప్రతిస్పందన సందేశాలు

అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ సమయంలో, సున్నితమైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని నిర్ధారించడానికి మరియు ఊహించని సమస్యలను తగ్గించడానికి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కీలకమైన అంశం. వాతావరణంలో Express.js, లోపాలను నిర్వహించడానికి మరియు వినియోగదారులకు తగిన ప్రతిస్పందన సందేశాలను అందించడానికి మీకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా సాధించాలనే దానిపై ఇక్కడ గైడ్ ఉంది:

Middleware గ్లోబల్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తోంది

మీ అప్లికేషన్ యొక్క ప్రధాన ఫైల్ లేదా middleware చివరిలో క్రింది కోడ్‌ను జోడించడం ద్వారా గ్లోబల్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్‌ను సృష్టించండి. app.js Express.js

app.use((err, req, res, next) => { 
 console.error(err.stack); 
 res.status(500).send('Something went wrong!'); 
}); 

నిర్దిష్ట కోసం లోపాలు నిర్వహించడం Route

నిర్దిష్టంగా, మీరు లోపాలను గుర్తించడానికి మరియు తగిన ప్రతిస్పందన సందేశాలను అందించడానికి- బ్లాక్‌ని route ఉపయోగించవచ్చు. try catch

app.get('/profile/:id', async(req, res) => { 
 try { 
  const user = await getUserById(req.params.id); 
  res.json(user); 
 } catch(error) { 
  res.status(404).send('User not found!'); 
 } 
}); 

కేంద్రీకృత దోషాన్ని ఉపయోగించడం Middleware

middleware వివిధ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే లోపాలను నిర్వహించడానికి కేంద్రీకృత లోపాన్ని సృష్టించండి route.

app.use((req, res, next) => { 
 const error = new Error('Not found'); 
 error.status = 404; 
 next(error); 
}); 
 
app.use((err, req, res, next) => { 
 res.status(err.status || 500); 
 res.send(err.message || 'Something went wrong'); 
}); 

అసమకాలిక లోపాలను నిర్వహించడం

అసమకాలిక నిర్వహణ విషయంలో, next గ్లోబల్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్‌కు లోపాలను పంపడానికి పద్ధతిని ఉపయోగించండి middleware.

app.get('/data',(req, res, next) => { 
 fetchDataFromDatabase((err, data) => { 
  if(err) { 
   return next(err); 
  } 
  res.json(data); 
 }); 
}); 

 

ముగింపు

అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంతర్భాగం Express.js. ఉపయోగించడం ద్వారా middleware, నిర్దిష్ట లోపాలను నిర్వహించడం మరియు తగిన ప్రతిస్పందన సందేశాలను అందించడం ద్వారా, మీరు మీ వినియోగదారుల కోసం సున్నితమైన మరియు నమ్మదగిన అనువర్తన అనుభవాన్ని సృష్టించవచ్చు.