Algoritem binarnega iskanja (Binary Search) v Java

Algoritem binarnega iskanja je učinkovita metoda pri Java programiranju, ki se uporablja za iskanje določene vrednosti v razvrščeni matriki. Ta pristop nenehno deli matriko na dva dela in primerja iskalno vrednost s srednjim elementom.

Kako deluje algoritem binarnega iskanja

Algoritem binarnega iskanja se začne s primerjavo iskalne vrednosti s srednjim elementom matrike. Če je iskalna vrednost enaka srednjemu elementu, algoritem vrne položaj tega elementa. Če je iskalna vrednost manjša od srednjega elementa, algoritem nadaljuje iskanje v levi polovici matrike. Če je iskalna vrednost večja, algoritem nadaljuje iskanje v desni polovici matrike. Ta postopek se ponavlja, dokler ni najdena iskalna vrednost ali ni več elementov za iskanje.

Prednosti in slabosti algoritma binarnega iskanja

Prednosti:

 • Visoka učinkovitost: Ta algoritem odstrani polovico elementov v vsakem koraku in optimizira iskanje velikih nizov.
 • Nizka časovna zapletenost: časovna zapletenost tega algoritma je O(log n), zaradi česar je učinkovit za velike nabore podatkov.

Slabosti:

 • Zahteva glede razvrščenih nizov: Algoritem deluje samo z razvrščenimi nizi.

Primer in razlaga

Razmislite o primeru uporabe algoritma binarnega iskanja za iskanje določenega celega števila v razvrščenem nizu celih števil v Java.

public class BinarySearchExample { 
  public static int binarySearch(int[] array, int target) { 
    int left = 0; 
    int right = array.length- 1; 
 
    while(left <= right) { 
      int mid = left +(right- left) / 2; 
 
      if(array[mid] == target) { 
        return mid; // Return position if found 
      } else if(array[mid] < target) { 
        left = mid + 1; 
      } else { 
        right = mid- 1; 
      } 
    } 
    return -1; // Return -1 if not found 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    int[] numbers = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 }; 
    int target = 9; 
 
    int position = binarySearch(numbers, target); 
 
    if(position != -1) { 
      System.out.println("Element " + target + " found at position " + position); 
    } else { 
      System.out.println("Element " + target + " not found in the array"); 
    } 
  } 
} 

V tem primeru uporabljamo algoritem binarnega iskanja, da poiščemo število 9 v razvrščenem nizu celih števil. Algoritem iterira skozi polje in primerja iskalno vrednost s srednjo vrednostjo. V tem primeru se številka 9 nahaja na položaju 4(indeks na osnovi 0) v matriki.

Medtem ko ta primer prikazuje, kako lahko algoritem binarnega iskanja najde element v razvrščenem nizu celih števil, ga je mogoče uporabiti tudi za druge scenarije iskanja v Java programiranju.