Binær (Binary Search) søkealgoritme i Java

Den binære søkealgoritmen er en effektiv metode i Java programmering, brukt til å finne en spesifikk verdi innenfor en sortert matrise. Denne tilnærmingen deler kontinuerlig matrisen i to deler og sammenligner søkeverdien med midtelementet.

Hvordan den binære søkealgoritmen fungerer

Den binære søkealgoritmen begynner med å sammenligne søkeverdien med det midterste elementet i matrisen. Hvis søkeverdien er lik det midterste elementet, returnerer algoritmen posisjonen til det elementet. Hvis søkeverdien er mindre enn det midterste elementet, fortsetter algoritmen søket i venstre halvdel av matrisen. Hvis søkeverdien er større, fortsetter algoritmen søket i høyre halvdel av matrisen. Denne prosessen gjentas til søkeverdien er funnet eller det ikke er flere elementer å søke i.

Fordeler og ulemper med den binære søkealgoritmen

Fordeler:

 • Høy effektivitet: Denne algoritmen eliminerer halvparten av elementene i hvert trinn, og optimerer søket etter store matriser.
 • Lav tidskompleksitet: Tidskompleksiteten til denne algoritmen er O(log n), noe som gjør den effektiv for store datasett.

Ulemper:

 • Sortert matrisekrav: Algoritmen fungerer bare med sorterte matriser.

Eksempel og forklaring

Tenk på et eksempel på bruk av binær søkealgoritme for å finne et spesifikt heltall i en sortert heltallsmatrise i Java.

public class BinarySearchExample { 
  public static int binarySearch(int[] array, int target) { 
    int left = 0; 
    int right = array.length- 1; 
 
    while(left <= right) { 
      int mid = left +(right- left) / 2; 
 
      if(array[mid] == target) { 
        return mid; // Return position if found 
      } else if(array[mid] < target) { 
        left = mid + 1; 
      } else { 
        right = mid- 1; 
      } 
    } 
    return -1; // Return -1 if not found 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    int[] numbers = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 }; 
    int target = 9; 
 
    int position = binarySearch(numbers, target); 
 
    if(position != -1) { 
      System.out.println("Element " + target + " found at position " + position); 
    } else { 
      System.out.println("Element " + target + " not found in the array"); 
    } 
  } 
} 

I dette eksemplet bruker vi den binære søkealgoritmen for å finne tallet 9 i en sortert heltallsmatrise. Algoritmen itererer gjennom matrisen og sammenligner søkeverdien med den midterste verdien. I dette tilfellet er tallet 9 funnet på posisjon 4(0-basert indeks) i matrisen.

Mens dette eksemplet viser hvordan den binære søkealgoritmen kan finne et element i en sortert heltallsmatrise, kan den også brukes på andre søkescenarier i Java programmering.