Binær (Binary Search) søgealgoritme i Java

Den binære søgealgoritme er en effektiv metode til Java programmering, der bruges til at finde en specifik værdi inden for et sorteret array. Denne tilgang opdeler kontinuerligt arrayet i to dele og sammenligner søgeværdien med det midterste element.

Sådan fungerer den binære søgealgoritme

Den binære søgealgoritme begynder med at sammenligne søgeværdien med det midterste element i arrayet. Hvis søgeværdien er lig med det midterste element, returnerer algoritmen det pågældende elements position. Hvis søgeværdien er mindre end det midterste element, fortsætter algoritmen søgningen i venstre halvdel af arrayet. Hvis søgeværdien er større, fortsætter algoritmen søgningen i højre halvdel af arrayet. Denne proces gentages, indtil søgeværdien er fundet, eller der ikke er flere elementer at søge efter.

Fordele og ulemper ved den binære søgealgoritme

Fordele:

 • Høj effektivitet: Denne algoritme eliminerer halvdelen af ​​elementerne i hvert trin og optimerer søgningen efter store arrays.
 • Lav tidskompleksitet: Tidskompleksiteten af ​​denne algoritme er O(log n), hvilket gør den effektiv til store datasæt.

Ulemper:

 • Krav til sorteret array: Algoritmen fungerer kun med sorterede arrays.

Eksempel og forklaring

Overvej et eksempel på at bruge den binære søgealgoritme til at finde et specifikt heltal i en sorteret heltalsmatrix i Java.

public class BinarySearchExample { 
  public static int binarySearch(int[] array, int target) { 
    int left = 0; 
    int right = array.length- 1; 
 
    while(left <= right) { 
      int mid = left +(right- left) / 2; 
 
      if(array[mid] == target) { 
        return mid; // Return position if found 
      } else if(array[mid] < target) { 
        left = mid + 1; 
      } else { 
        right = mid- 1; 
      } 
    } 
    return -1; // Return -1 if not found 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    int[] numbers = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 }; 
    int target = 9; 
 
    int position = binarySearch(numbers, target); 
 
    if(position != -1) { 
      System.out.println("Element " + target + " found at position " + position); 
    } else { 
      System.out.println("Element " + target + " not found in the array"); 
    } 
  } 
} 

I dette eksempel bruger vi den binære søgealgoritme til at finde tallet 9 i et sorteret heltalsarray. Algoritmen itererer gennem arrayet og sammenligner søgeværdien med den midterste værdi. I dette tilfælde findes tallet 9 ved position 4(0-baseret indeks) i arrayet.

Selvom dette eksempel demonstrerer, hvordan den binære søgealgoritme kan finde et element i et sorteret heltalsarray, kan det også anvendes til andre søgescenarier i Java programmering.