Nifhmu l-Irwol ta' Priority '' fi Sitemap: Dak li Trid Taf

F'fajl XML Sitemap, l-attribut " priority " jintuża biex jindika l-importanza relattiva ta' kull paġna fil-websajt tiegħek għall-magni tat-tiftix. Madankollu, huwa importanti li wieħed jinnota li dan l-attribut ma għandux rwol sinifikanti fid-determinazzjoni tal-ordni tal-wiri tal-paġni fir-riżultati tat-tfittxija.

Il- priority valur " huwa stabbilit minn 0.0 għal 1.0, fejn 1.0 jirrappreżenta l-ogħla importanza u 0.0 jirrappreżenta l-inqas. Madankollu, il-magni tat-tiftix mhux neċessarjament jaderixxu ma 'dan il-valur u ġeneralment iqisu fatturi oħra biex jiddeterminaw l-ordni tal-wiri.

Hawn huma xi linji gwida għall-użu tal priority -attribut " f' sitemap:

  1. Ikkunsidra li tuża valuri medji: Minflok issettja l-paġni kollha għal 1.0(l-ogħla priority), ikkunsidra li tuża priority valuri medji biex tirrifletti l-importanza relattiva bejn il-paġni.

  2. Ipprijoritizza paġni aktar importanti: Assenja priority valuri ogħla lil paġni importanti bħall-homepage, il-paġni tal-prodotti, u l-paġni tas-servizz.

  3. Uża b'kawtela: Oqgħod attenta meta tuża l- priority valur " u ikkunsidra jekk ġenwinament jipprovdix valur lill-magni tat-tiftix.

Fil-qosor, " priority " f'a sitemap mhuwiex fattur sinifikanti fid-determinazzjoni tal-ordni tal-wiri tal-paġni fir-riżultati tat-tfittxija. Għalhekk, l-użu ta 'dan l-attribut għandu jkun maħsub u m'għandux jiġi invokat biss għall-ottimizzazzjoni tas-SEO.